Wij geloven dat gebed onmisbaar is in het werk dat wij doen. Je kunt met ons meedanken en -bidden voor de punten hieronder.

Danken voor:

  • het feit dat Leah en Olivia het zo goed doen op school
  • het plezier dat we vaak vinden in ons werk
  • de afgelopen 2 jaar in Peru waarin we heel veel hebben mogen meemaken

Bidden voor:

  • het ziekenhuis, niet iedereen is blij met Diospi Suyana en dat merken we momenteel
  • het opbouwen van waardevolle contacten met de lokale bevolking
  • wijsheid in beslissingen die we nemen op ons werk

Mirador Cruz del condor